DİKMEN  BELEDİYESİ

ASFALT,YAMA VE KALDIRIM YAPIM PROJESİ BİRİM FİYAT İHALESİ

 

TEKLİF KABULÜ

İhale No:005

İhale Bedeli: 1,040,742 TL

            Dikmen Belediyesi 26/10/2017 tarihinde gazete ilanı ile çıkmış olduğu ‘Asfalt,Yama ve Kaldırım Projesi’ teklif atma süresi 21/11/2017 tarihinde bitmiştir.İhale kutusuna teklif atılmadığından ihale sasası kapsamında süre uzatılmasına karar verilmiştir.Bu ihale ile ilgili daha önce dosya alan müteahhitler ücretsiz olarak tekrardan alabilecekler.

       İhaleye Teknik İş Sınıfındaki I. II. ve III. Sınıf ve müteahhitler katılabilir. Sınıf karneleri son üç(3) aylık güncel olması gerekmektedir.

 

  1. İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin, 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini tekliflerle birlikte sunacaklardır.
  2. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır. Teminat banka teminat mektubu veya Dikmen Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacak(Çek kesinlikle kabul edilmeyecektir).
  3. Dikmen Belediyesi ve/veya Dikmen Belediye Meclisi en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  4. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
  5. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri ( Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı, Çalışma Dairesi ve Tescil belgeleri) ve/veya diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  6. Geçici teminat miktarı 50,000.00 TL olacaktır. Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktır Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  7. İhale dökumanları dikmenbelediyesi.com adresinden görülebilir.

 

Teklifler en geç 19/03/2018 günü mesai bitimine kadar Dikmen Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır. İhale dokümanının son satış tarihi 14.03.2018 saat 14.00’a kadardır.

Yukarıdaki ihale ile ilgili şartname Dikmen Belediyesi veznesinden CD olarak 1000 TL+KDV karşılığında temin edilebilir.

 

DİKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

BU PROJE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR

 

1-Özel idari şartname

2-Özel teknik şartname

3-Yapım işi genel şartname

4-Geçici teminat mektubu örneği

5-İhale katılım beyannamesi

6-İmza sirküleri ve beyani

7-Sözleşme örneği

8-Teklif mektubu

İhale duyurusu

Kaldirim tek şartname

Metraj ve fiyatlandırma

9-kriter-tablosu